Féléves hírlevél 2015. II. félév

A hírlevelet   ide   kattintva letöltheti és kinyomtathatja, vagy a címre kattintva megtekintheti és elolvashatja weboldalunkon.

-----------------------------  F É L É V E S    H Í R L E V É L   2015. /2 ---------------------------------------- 

 

Tisztelt Partnerünk !

 

Az alábbiakban a PROFIT program néhány, az elmúlt időszakban bekövetkezett változásáról értesítjük Önöket, amely változások az Önök igényei, megrendelései alapján készültek el.

 

Az PROFIT programnak gyakorlatilag minden hónapban van új, legfrissebb változata, így, ha kérik /lehetőleg e-mailben/ - a karbantartási szerződésünk alapján - bármikor tudunk Önöknek díjmentesen programcsere CD-t küldeni postai úton egy Önök által megfelelőnek tartott időpontban.

 

A programfrissítés még egyszerűbben, a www.eurosoft.hu weblapról is letölthető (kb. 9 MB). A tömörített programcsere fájl kifejtéséhez szükséges jelszót kérésre e-mailben megküldjük Önöknek.

 

A programcserét a mellékelt útmutató alapján egy kevés számítástechnikai ismerettel Önök is elvégezhetik, de ha kérik, a szokásos kiszállási és szaktanácsadási díjtételeink mellett a programcserét mi is elvégezzük.

 

Korábbi változások, újdonságok

 

-----------------------------2013 I.félév----------------------------------

2013.01.31 1.99 -os változat

 • Kisebb hibajavítások az 1.98-hoz képest, a zárás/nyitásban és az áfa listában, és a 1365 xml készítésben

 

2013.03.31 2.00 -s változat

 • Az előre való áfa elhatárolás módosítása úgy, hogy ne azonos elhatárolás főkönyvet használjon a program beérkezett és kimenő számla elhatárolása esetén, hanem legyen lehetőség külön elhatárolás főkönyv megadására. Az ELH_FOK_SZAE beállításban a 9. karakterhelytől kezdve (az eddigi 8 hosszú elhatárolás főkönyv után) kell a kimenő számlák (467xx áfa főkönyvek) elhatárolási ütköző számláját felvinni. A program csak akkor fog jól működni, ha csak olyan kimenő számlát határolnak el, amelynek minden  áfa sora  467xx-re könyvelésre van beállítva.
 • A program eddig számlázáskor mindig az alapértelmezett (F-el jelölt fő) bankszámlát kínálta fel, és pl. devizás számla készítésekor ha az utalást más, pl. EUR bankszámlára kérték, ezt mindig kézzel kellett átállítani, és erre oda kellett fiigyelni. Új számla elkezdésekor vagy számla devizanemének változtatásakor a számlán a saját bankszámla beállítható bankszámlára változik. A partnerek törzsben a saját (-1 -es kódú) partnerre lépve, majd a 'Bank' gombot megnyomva megjelennek a saját bankszámlák. A fő HUF bankszámla továbbra is maradjon F-el jelölve. Az EUR számlákra kért EUR bankszámla jele legyen E, az USD számlákra kért USD bankszámla jele legyen U, stb.
 • Feldolgozóprogram saját listaként megvalósítva: ~RKO_JAV.FRX Bekért paraméterekkel (dátum tól-ig, mozgáskód, naplókód ...) szűkíthető lekérdezés, amellyel le lehet kérni egy tárgyidőszak raktárközi átadásait (pl. 99 mozgásnem), és a program nyomtatás/nyomtatási kép kérésekor egy kérdésre elindít egy feldolgozást: az egy szállítólevélen levő bevétek értékének azt a fix értéket adja, ami ugyanezen szállítólevél ugyanezen cikkénél a kiadásnál szerepel akkor, ha a bevevő raktár más raktárcsoporthoz tartozik. (Konzultáció javasolt!)
 • A készlet modulban eddig a bevéteknél használni kellett a tételek ablakban az 'Ért.sz' gombot, ezzel biztosítva azt, hogy miután bevét értékadatai már véglegesek, a helyes készletérték beírásra kerüljön. Ez főleg induló cégeknél megszokást igényelt, ezért módosítottuk a programot úgy, hogy a program a bevét készletértékét folyamatosan olyan értékkel módosítsa, mintha az 'Ért.sz'/ érték beírása -t indítanák, vagyis a rögzített egységár/érték beírásakor rögtön beírja a készletértéket is, és árfolyam változtatásakor vagy bevét bizonylat számlára választásakor a készletértéket különösebb értesítés nélkül magától módosítja. Az 'Ért.sz' ettől még használható plusz érték ráosztásra stb, de csak legutolsó műveletként van értelme, mert pl. árfolyam változtatáskor újra a ráosztás nélküli alap érték beírás történik meg automatikusan. Ha mégis az eredeti működést szeretnék visszaállítani, akkor az beállítható:K_ERTEK_NEMK  ERT
 • Beérkezett számla és Raktári bevétek ablakokban a fejadatok megadása után mentés kérésekor mentés előtt egy ellenőrző figyelmeztetés jelenik meg, ha devizás bizonylatnál az árfolyam 1. Ezt viszont be kell állítani, ha akarják, hogy ne engedjen 1 árfolyamot devizásnál. ARFOLYAMKELL REKS                   (raktári bevéten, érkezett számlán, kimenőn, szállítólevélen)
 • A jelenlegi 'gyártási darabjegyzék' űrlap kiegészült egy legördülő mezővel, ahol be lehet állítani, hogy a beépülő cikk választás módja milyen legyen (pl. beállítható raktár /??/ készletével együtt látsszon kiválasztáskor, ahogy az pl. a kiadás tételeknél is működik) Az alapanyag raktár beállítható: ALAPANY_RAKT ??
 • Új menüpont és űrlap: A jelenlegi 'gyártási darabjegyzék' űrlap működésével megegyező, 'árkalkuláció' nevű menüpont, adattábla, adatnézet és rögzítési űrlap került be a programba úgy, hogy a másolás funkció nem csak az űrlapon belül, hanem ez és a darabjegyzék között is működik. A gyártási darabjegyzék listái itt is működnek más fejléccel.
 • Az ajánlatból az Egyéb mező használatával készített megrendelés készítésekor az eredeti ajánlat Jel mezőjébe M kerül be (megrendelték) Ha ez nem kell: REND_MVISSZA  X

 

-----------------------------2013 II.félév----------------------------------

2013.09.09 2.01 -os változat

 • A rendelés/ajánlat fejadat űrlap bővült további mezőkkel (használatuk nem kötelező, ill. más célra is használhatóak): ügynök (kapcsolat a személy törzzsel), paritás, szállítási javaslat (ide bármilyen, a tervezett szállítással kapcsolatos információ írható, és erre rendelések összesítve lekérdezhetőek)
 • Új egyedi lista: ~CHARGEL sorozatszámos készletlista
 • Új egyedi lista ~FUV_OKM kiszállításra összesített adr adatokat tartalmazó fuvarokmány nyomtatható
 • A felhasználók ablak 'felhasználói jogok' mezőjének 11. karakterében N-el jelölhető, ha az adott felhasználónak nincs joga (egyáltalán semmit sem) nyomtatni.
 • Az Ex. gombbal történő exportáláskor a program rákérdez, hogy milyen fájlt hozzon létre, így nem jön létre mindig mind a három lehetséges formátum: ?.xls (régebbi excel formátum, max. 16ezer sor), ?_852.dbf 852 ékezetekkel excelbe beolvashatóan, ?.dbf windows ékezetekkel

 

-----------------------------2014 I.félév----------------------------------

2014.02.28 2.02 -es változat

 • Új saját lista: ~PTGSZLA Tételes bevallás a készpénzes értékesítésről, adatátadás PTGSZLA ABEV nyomtatványnak (weblapunkon videó van fent a használatról) Az egyes számlázás naplók (üzletek) adatai külön beállíthatók: ABEV_KxxC00  üzlet neve (ahol Kxx a kimenő számlázás napló), ABEV_KxxC01 irányítószám, ABEV_KxxC02-09 ...többi adat
 • Új saját lista: ~HAVZR12 12 hónapos bontásban cikk kategória/raktár/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál cikk kategória/raktár sorokkal, csak öf. lista esetén cikk kategória sorokkal záró készletérték adattal
 • Új saját lista: ~ERT_12U  12 hónapos bontásban cikk kategória/p.ügynökkód/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál cikk kategória/p.ügynökkód sorokkal, csak öf. lista esetén cikk kategória sorokkal. Értékesítés nettó eladási értéke a listára, készletérték(elábé) csak a táblázatban
 • Új saját lista: ~BES_12H  12 hónapos bontásban cikk kategória/p.ügynökkód/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál cikk kategória/p.ügynökkód sorokkal, csak öf. lista esetén cikk kategória sorokkal. Beszerzés készletértéke.
 • Új saját lista: ~BES_12P  12 hónapos bontásban partnernév/cikk kategória/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál partnernév/cikk kategória sorokkal, csak öf. lista esetén partnernév sorokkal. Beszerzés készletértéke.
 • Új saját lista: ~ERT_12P  12 hónapos bontásban partnernév/cikk kategória/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál partnernév/cikk kategória sorokkal, csak öf. lista esetén partnernév sorokkal. Értékesítés nettó eladási értéke a listára, készletérték(elábé) csak a táblázatban
 • Új egyedi lista: ~MSZ_TAB munkaszámos táblázat az idegen főkönyvi szám 1,2,3 vagy 4 érték szerint  oszlopba rendezve
 • devizás gyűjtőszámlariport készült
 • Új beállítási lehetőség: SZALLEV_TEXK Ha tartalma X a szállítólevél (fej) szöveg mezője átkerül a számlára.
 • Új beállítási lehetőség: SZALLEVT_nnn xxxx   nnn szállítólevél naplóban új szállítólevél elkezdésekor bekínált bizonylat szöveg azonosítója. (ha nincs beállítva: SZL ).

 

2014.06.03 2.03 -as változat

 • Új beállítási lehetőség. A FORD_AFA_KOD -ba nem csak egy áfa kódpáros írható, hanem több is. Pl. xxyyqqrr ahol pl. xx: az EU beszerzés 27 igényelhető áfa, yy: EU beszerzés 27% fizetendő, qq: EU szolg. igv.27% igényelhető, és rr: EU szolg.igv. 27% fizetendő. Beérkezett számlán a gyors áfa mezőbe xx-t vagy qq-t ütve a program automatikusan kitölti az igényelhető és fizetendő áfa sorokat. (Az ilyen kódpárokat ezen kívül még a NEM_ELL_AFA_ beállításba is fel kell vinni! Pl.:  xx,yy,qq,rr,)
 • Az eddigi AFALE_03 (közösségi ért. és besz. listája) átkerült az AFALE_06 listába, és az AFALEK_03 3. áfa lista ezután már egy teljesen újraírt lista a közösségi értékesítésekről és beszerzésekről. A használat feltétele, hogy az EU értékesítés, EU beszerzés, EU szolgáltatás nyújtás valamint EU szolg. igénybe vétel áfa kategóriáknál helyesen legyenek kitöltve a bevallás megfelelő sorai az áfa kódok törzsben. Nem csak lista készül, hanem kérésre egy 14A60.XML fájl is, amelyet az ABEV-be be lehet olvasni a Szerviz/Egyedi importálás funkcióval.
 • Új fejlesztés: A fő áfa lista (AFALE_01) ezután nem csak nyomtat, de az adatokat át tudja adni az ABEV 14A65-nek úgy, hogy egy ABEV65.XML fájlt készít, amelyet az ABEV-be be lehet olvasni a  Szerviz/Egyedi importálás funkcióval. Ennek feltétele, hogy a használt és a bevallás soraiba beírandó áfa kategóriáknál a bevallás sora helyesen (a tárgyévi nyomtatvány soraival) ki legyen töltve. Olyan áfa kategóriák esetén, ahol az adat töb sorba is bekerül, mindkét sort ki kell tölteni: pl. 27% tárgyi eszköz beszerzés esetén az első (fő) sor mezőbe 66-ot, a második mezőbe 77-et kell beírni. A pl. 11 vissza nem igényelhető áfa kategóriánál a bevallás sora maradjon üresen, hiszen ezt az adatot nem kell sehova beírni. A lista első indításakor lehetőség van arra, hogy kérésre a program a bevallás törzsadatait megpróbálja a Rendszer paraméterehez a többi törzsadat ismeretében felvinni, de javasoljuk, hogy ezeket az adatokat nézzék át, és szükség esetén javítsák, egészítsék ki: ABEV_C01 (saját)irányítószám,ABEV_C02 város(helység),...,ABEV_C09 ajtó, ABEV_C10 ügyintéző, ABEV_C11 üi.telefon, ABEV_C12 bankszámla 1-8, ABEV_C13 bankszámla 9-16, ABEV_C14 bank neve. Ha a levelezési cím adatai eltérnek, akkor: ABEV_LC01 ... ABEV_LC09   A program figyelmeztet, ha úgy látja, hogy a bevallás sorok az áfa kategóriáknál nincsenek (vagy hiányosan vannak) kitöltve. Az adatátadás során a program kerekít, ha kell, a kerekítésre ekkor rákérdez, hogy kérjük-e (+-ezer forinttal) és a Ft kerekítési eltérést a Rendszer paramétereknél tárolja, pl.: AFAKER_01.31  ...(bevallás záró dátumával)  Ezért javasoljuk, hogy évközi átadás indítás esetén előbb futtassák le visszamenőleg idősorban a tárgyévben már  beadott bevallásokat, és válasszák azt az összeget, ami az adott bevallásban benyújtva szerepelt (hogy a program a korábbi kerekítéseket is figyelembe tudja venni). A program a kerekítések adatait az áfa listán az utolsó összesítő lap bal oldalán tájékoztatásul kiírja. A program nem kezeli a következő bevallásra átvitt, vissza nem igényelt összeget, azt kézzel kell kezelni, beírni a bevallásba. Olyan cégeknél, ahol előfordul a 2MFt áfa összeghatár feletti tételes bevallás és/vagy a mezőgazdasági tételes jelentés is, ott azt javasoljuk, hogy először futtassák le a normál áfa listát .XML készítéssel, ezután futtassák le az AFALE_05   áfa listát (2MFt-os átadás) (ha van),  majd végül futtassák le a saját listák/~MG_BE14 listát (ha van mg.- termény forgalom). Csak a legvégén importálják be az ABEV65.XML-t, ami így minden adatot tartalmazni fog.

 

-----------------------------2014 II.félév----------------------------------

2014.09.20 2.04 -as változat

 • Cikk kategóriák törzsében a kategória megnevezés hossza 50 karakterre nőtt

 

2014.10.28.20 2.05 -ös változat

 • Új beállítási lehetőség: ELOZO_EV_FOR X     Ha beállítják, akkor új szállítói rendelés tételsorsor felvitelekor a cikk kiválasztása után a program a jobb felső sarokban kiírja, hogy az adott cikkből mennyi fogyott az előző évben ugyanezen hónap alatt, és az utána következő hónap alatt.
 • A programban lehetőség nyílik 'csomagok' (több kölönböző cikkből álló értékesítési egység) kezelésére úgy, hogy a valódi raktárakban a csomagot kezeljük (vételezzük be, adjuk el), de egy másik beállítható (jellemzően idegenáru) raktárban a program a rész (a csomagot alkotó) cikkek virtuális készletét is vezeti. Előtte a beépülési darabjegyzék (recept) törzsbe az összetételt fel kell vinni. Valódi raktárak: CSO_V_RAKTAR  ???,???,        Virtuális rész raktár: CSO_R_RAKTAR ??? A csomag cikkeknél a cikktörzsben az ADR kat. mezőbe C-t kell írni. A müködés/leltározás ellenőrzését segítő új saját lekérdezés: ~CSOMAGE.FRX
 • Különböző hibajavítások (al-ablakok kezelésének javítása, régi adatok törlésénak javítása)
 • A Tételes készletforgalom ablakba új oszlopként bekerült a készlet (bevét vagy kiadás) tételsor 'Szöveg' mezőjének első 50 karaktere (kereshetően).
 • A korábban a CSO_V_RAKTAR  ???,???,    és  CSO_R_RAKTAR ???  -al beállítható csomag kezelés kiegészítése úgy, hogy az a vevő és szállítói ajánlat/rendelés űrlapok tétel ablakában is működjön. Ezen kívül a szállítói rendelés bevét bizonylaton való teljesítése/bevételezése ill. vevő rendelés szállítólevélen való teljesítése/kiszállítása esetén nem csak a 'csomag' cikk rendelése lesz teljesített, hanem a beépülő 'rész' cikkek rendelés tétele is, automatikusan.

 

-----------------------------2015 I.félév----------------------------------

2015.04.30 2.06 -as változat

 • Készülve a várható jövő évtől érvényes változásokra, amelyek a számlázó programokat érintik: A számla elkészítésének pillanatában a program ezután láthatatlanul letárolja a szállító és a vevő név, adószám és cím adatait, valamint a számlasorokban a cikkek név és vtsz/szj adatait. Ha a saját adatokban, a vevő ezen adataiban vagy a cikk név, vtsz adataiban később változás történik, a számlamásolatban a számlakészítéskori (letárolt) állapot nyomtatódik, nem a legfrissebb. Módosító/érvénytelenítő számlák készítése esetén a program a háttérben áthozza a vevőnek az eredeti számla készítésének idején érvényben volt adatait. (Erre rá is kérdez, hogy így kell-e) Figyelem !!!: a készítéskor a képernyőn mindig a vevő mindenkori legfrissebb adatai látszanak. A pénzügyben, folyószámlán, iktatókönyvben, listákon, lekérdezésekben mindenhol egy megváltozott nevű/című vevő új és a változás előtti számlái mind csak a legfrissebb adatokkal látszanak (ahogy eddig). A letárolt adatok csak a számlamásolaton jelennek meg. Az olyan név/cím változások, amelyek csak kisbetű/nagybetű változást jelentenek pl. Kft. helyett KFT., nem tárolódnak külön, hanem amint a vevőnek egy új számla készül, a letárolt alak változik meg, vagyis ilyenkor visszamenőleg a korábbi számlák számlamásolatain is a legfrissebb változat látszik. (a program ezt nem tekinti igazi változásnak, csak javításnak). Figyelem! A plusz letárolások hatására természetesen a cégadatállományok mérete a 2.06 programcsere időpontjától kezdve gyorsabban növekszik.
 • A régi adatok törlése menüpontot indítva a régi év adatain kívül a program törli a régi évben számlákhoz az előbbiekben említett módon letárolt felesleges adatokat is, hogy az adatállomány csökkenjen.
 • Új lehetőség: MNB (ill bármilyen) árfolyamok beolvasása a devizaárfolyamok törzsbe. A Rendszer paraméterek törzsbe fel kell vinni: EDI_D_FOGADA nnnDNMjj ahol nnn jelöli a beolvasandó árfolyaméték oszlopszámát, DNM a devizanemet és jj a jelet (ha több pl. EUR árfolyammal dolgozunk). A http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes weblapon alul az 'Éves listák' résznél a kívánt pl. 2014 év kiválasztása után a letöltés gombbal egy arfolyam2014.xls exel tábla tölthető le. Ezt excellel megnyitva a 'Mentés másként'-et választva mentsük el azt Tabulátorral tagolt szövegfájl formátumban a profit mappába EDI_ARFO.TXT néven (esetleg úgy, hogy csak a kívánt dátumtartományt hagyjuk meg). A PROFIT-ba belépve a Devizaárfolyamok törzset nyissuk meg. A főmenüből Eszközök/Edi fogadása -t indítva a program megnézésre megmutatja a szövegfájlt, és ezt becsukva egy ellenőrző kérdés után a beolvasást indíthatjuk. Jelenleg az MNB honlapjáról letölthető excel táblában az EUR árfolyam a 22. oszlopban van, tehát az EDI_D_FOGADA beállítása: 22 EUR legyen. A beolvasás után a program bezárja az űrlapot és kiírja, hogy hány új árfolyam sort vitt fel, és hány helyen változott az árfolyam meglevő sorban. (másodszor indítva nem történik tehát semmi, vagyis nem változtat, ha nem kell)
 • Új menüpont, feldolgozás varázsló jelent meg a Könyvelési menüben: -Behajtási költségátalány Indításával a kért évben késve fizetett szállítói kiegyenlítésekre vonatkozóan lehet a 40 EUR behajtási költségátalány előírását számoltatni és könyveltetni. Indítás előtt vigyünk fel egy 86-os Egyéb ráfordítás főkönyvi számot és az legyen könyvelhető (vagy keressünk egy meglevőt). Ez fixen be is állítható: BEH_RAFO_FOK . Vigyünk fel egy 46-os kötelezettség főkönyvi számot, amely legyen könyvelhető és esetleg partneres:X ha partneres analitikát szeretnénk. Ez fixen be is állítható: BEH_KOTE_FOK . A menüpontot akkor indítsuk, ha az MNB EUR középárfolyam már bent van a devizaárfolyamok törzsében. Emlékeztető: ha olyan napon van szükség árfolyamra, amely nem szerepel a devizaárfolyamok között, akkor egy lehetséges beállítással: ARF_TURESHAT 3 pl. beállíthatjuk, hogy a program hány (pl. 3) napot lépegessen visszafelé az időben, ha a megadott napon nincs árfolyam, hogy találjon (így a hétvégére eső napok is kezelhetőek). A '-Behajtási ktg.átalány' menüpontot indítva a program bekéri a gazdasági évet az árfolyam jelet (amilyen jellel az MNB közép EUR árfolyam bent van, ált.: üres), a könyvelési dátumot (éééé.12.31) a szállító főkönyvet, és a kötelezettség és ráfordítás főkönyveket. Indítva vegyesben egy K követel tételben (sok-sok 46 T tartozik könyvelési tétellel) rögzíti a 40 EUR költségátalányt minden szállító minden késedelmes (rész) fizetésére. A tételt a vegyesben még meg kell keresni, szükség esetén törölni belőle, majd könyveltté tenni.
 • Mivel a bankok és pénztárak rögzítésekor az időszak végi záróegyenleg csak akkor jó, ha a nyitó egyenlegeket már felvitték, ezért a program eddig is elvárta, hogy - amint az előző évi záróegyenleg már ismert - vigyék fel a bankokba és péztárakba a nyitóegyenleget nyitó napra (ált. előző év dec.31-re könyvelt tételként 491-el szemben). Mostantól a program a bankba ill. pénztárba való belépéskor rögtön figyelmeztet, ha a nyitó egyenleg nem jó (nem egyezik a tavalyi záróval), vagy nincs könyveltté téve. A nyitóegyenleg felvitelekor a program az érték (valamint devizás bank, valutapénztár esetén az árfolyam) mezőre való rálépéskor a helyes értéket felkínálja, így a nyitó egyenleg felvitele még könnyebb.
 • A program a devizás kimenő számlák automatikus könyvelésekor ezentúl az esetleg fellépő filléres HUF eltérést 'rákeni' az utolsó árbevétel sorra úgy, hogy az elkészült devizás számla is rögtön könyvelhető legyen. (Eddig kézzel kellett az eltérést korrigálni)
 • A program az érvénytelenítő számlákat eddig saját számlaszámon rögzítette a 'rendezetlen tételek'-be, vagyis az eredeti és azt érvénytelenítő számlákat kézzel kellett (nam túl nagy munkával) pl. a vegyesben összevezetni, rendezni. Mostantól az érvénytelenítő számlákat a program automatikusan az eredeti számla sorszámával szerepelteti a 'rendezetlen tételek'-ben. Az érvénytelenítő számla sorszáma az iktatókönyvben természetesen saját számon szerepel, de a számla 'könyvelési tételek' ablakának első sorában a hivatkozási szám nem a saját számlaszám lesz, hanem az eredeti. Így későbbi összevezetésre nincs szükség. Ha inkább az eredeti működést szeretnék, külön be kell állítani: STORNO_SAJAT X
 • Új importálási lehetőség: egy bizonylat 'könyvelési tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz könyvelési tételsorokat lehet importálni előzőleg a profit mappába EDI_KONY.TXT néven excelből 'tabulátorral tagolt szövegfájl' formátumban elmentett fájlból. A mezők kötelező sorrendje: főkönyvi szám, partner neve, T/K, érték, hivatkozási szám, devizanem, devizaérték, khely, munkaszám, ktgnem (ami nem kell, legyen üres) Előkészítés: a rendszer paraméterekhez egyszer fel kell vinni: ED_K_FOGADA X Használat, a könyvelési tételek ablakban állva a főmenü/eszközök/EDI fogadása -t kell indítani.
 • Új importálási lehetőség: egy bizonylat 'bevét tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz készlet bevét tételsorokat lehet importálni előzőleg a profit mappába EDI_TETEL.TXT néven excelből 'tabulátorral tagolt szövegfájl' formátumban elmentett fájlból. A mezők kötelező sorrendje: cikkszám, sorozat, raktár, mennyiség, bevét érték Előkészítés: a rendszer paraméterekhez egyszer fel kell vinni: ED_B_FOGADA X   Használat, a bevét tételek ablakban állva a főmenü/eszközök/EDI fogadása -t kell indítani.

 

 

Figyelem !!! 2016-tól!!!

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Szamlazo_programokkal20150216.html

A számlázó programokra vonatkozó előírások 2016.01.01-től változni fognak úgy, hogy a számlázó programoknak egy "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval kell rendelkezniük. 2015.07.01-én hatályba lépett a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. és 3. melléklete, amely meghatározza a jelentendő adatok körét és a jelentés formai előírásait. Csak  a 2. melléklet, a jelentendő adatok tömör leírása 10 oldal és mintegy 160 (!!!!) különböző számla és számlasor adat jelentését teszi kötelezővé. Cégünk NEM tervezi, hogy ezen adatok teljes körét a PROFIT programban kezeli, megvalósítja, mert azt nem látjuk megvalósíthatónak. Amit tervezünk, az az, hogy folyamatos fejlesztéssel és Önökkel, felhasználóinkkal való egyeztetésekkel a PROFIT programot használó felhasználóinknál előforduló esetek először kisebb, majd nagyobb körét lefedő jelentést egységesen kifejlesztjük. Ehhez szükség van arra, hogy Önök is elolvassák, értelmezzék a 2. melléklet mezőit, és mihamarabb jelezzék felénk, ha Önöknél az egyes speciális jelentendő elemek a számlán előfordulnak. Minél több felhasználónk minél hamarabb jelzi egy speciális adat használatát, annál valószínűbb, hogy ennek jelentését is meg tudjuk oldani. A megoldást sajnos jelentősen nehezíti, hogy amit eddig semmilyen módon nem szabályoztak (hogy t.i. egy adott adatot a számlán hogyan, hol, milyen formában kell szerepeltetni), azt innentől, mivel egységes módon kell jelenteni, kezelni, tárolni is egységesen kell majd a PROFIT-ban, így nem elég egy partnerünk igényei szerint elkészíteni egy megoldást, hanem annak általánosan is megfelelőnek kell lennie. Ami eddig egy félórás konzultációval, számlariport módosítással megoldható volt (és esetleg hasonló problémára eltérő megoldások születtek), az esetleg hatalmas adatbázis bővítéseket, plusz letárolandó mezőket, vagyis beláthatatlan fejlesztéseket igényelhet. Sajnos előfordulhat, hogy legjobb szándékaink ellenére is marad olyan tevékenységű, vagy igényeit későn jelző cég, akinek a számláit a PROFIT program hiányosan jelenti, így az számlázásra nem használható (ha nem vonják esetleg addig vissza a törvényi előírást, mert már volt ilyenre is példa). Tervezzük, hogy az alap számlán kívül megoldást fogunk nyújtani az előleget, közvetített szolgáltatást tartalmazó, devizás, fordított adózású, érvénytelenítő, módosító számlák kezelésére, de nem tudjuk, hogy mi lesz a gyűjtő, jövedéki, dohány, termékdíjas, kisadózó, egyéni vállalkozó, pénzforgalmi áfás, árverési, új közlekedési eszköz, ásványolaj, önszámla, adóraktáras, repülőjegy .... stb. számlákkal

Emiatt kérjük, hogy folyamatosan, de ha csak abszolút általános alap számlákat készítenek, akkor is legkésőbb a 2016-os év számlázásának megkezdése előtt mindenképpen tájékozódjanak a szükséges lépésekről honlapunkon. Mivel összesen két ügyfélszolgálati telefonunk van, ezért a január elejei időszak várhatóan sűrű lesz, kérjük, ne hagyják az ezzel kapcsolatos teendőket, kérdéseket az utolsó napokra. Valószínűleg sokkal előbb, szándékaink szerint már november közepétől lehetőség lesz az új, a 2016-os számlázási jogszabályoknak megfelelő programváltozat letöltésére, amely legalább az előforduló esetek nagy részét lefedi.. Kérjük, figyeljék az ősz folyamán honlapunkat (Letöltések felhasználóinknak/Profit) és amint jelezzük, éljenek a korábbi letöltés lehetőségével! Cégünk nem vállal felelősséget azért, ha a szükséges tájékozódás hiánya miatt régi, a szükséges jelentést (vagy az adott speciális számlázási tevékenységet) még nem tartalmazó régi programváltozattal kezdik el a 2016-os év számlázását.

 

Egyéb információk

E-mail címünk:   mail@eurosoft.hu

Webcímünk:      www.eurosoft.hu       

A programfrissítések letöltéséhez szükséges jelszót kérésre megküldjük e-mailben vagy telefonon       

FIGYELEM!!! Telefax számunk:  (06) 1  397-6611   MEGSZŰNT!!!

Ügyfélszolgálati számaink (munkanapokon 9h-16h, pénteken 9h-15h):

(06) 20 9 341 315    Pohl András

(06) 20 4 338 869    Gáspár Zsolt

Levelezési címünk: 1029 Budapest Tátra u. 2.

Kérjük annak szíves tudomásulvételét, hogy cégünk programfejlesztő munkatársakkal való bővítéséig egyedi kérések alapján történő programfejlesztésre csak igen korlátozott mértékben tudunk vállalkozni.

 

Szolgáltatási áraink

 

Konzultációval, szaktanácsadással a jövőben is állunk rendelkezésükre. Jelenleg érvényes szolgáltatási áraink  2014. január 1-től (az árak az áfát nem tartalmazzák):

- Konzultáció, a PROFIT szoftver telepítése régi/további gépekre, nyomtatók illesztése, a programfrissítés általunk történő feltelepítése, további betanítás, új adatbázisok, adatalkönyvtárak létrehozása, egyedi számlaformátum igazítás, konzultáció az új fejlesztések használatával kapcsolatban, a program továbbfejlesztési lehetőségeinek megbeszélése vagy hibaelhárítás óradíja (minimum egy óra, utána megkezdett félóránként):

- Kedvezményes óradíj: követési szerződéses partnereink részére, akiknek nincs a szolgáltatás igénybe vételének időpontjában díj, vagy egyéb számlatartozásuk:                         9400,- Ft

- Normál óradíj:                        12900,- Ft

- Kiszállási díjak:           Budapesti kiszállás:   9400,- Ft / alkalom

                                          Budapesten kívül:     9400,- Ft / alkalom + 94 Ft/km (a visszaút is fizetendő)

 

Jelenleg érvényes áraink:

 

A PROFIT program jelenleg érvényes árait megtalálják weblapunkon (www.eurosoft.hu).

Olyan partnereink részére akikkel nincs érvényes követési szerződésünk, az egyszeri programfrissítés a mindenkori árlistánk szerinti vásárlási ár 30%-a.

A PROFIT program további változásairól 2016. január elején újabb hírlevélben értesítjük Önöket.

 

Kelt: Budapest, 2015 július 2.

 

                                                                          Tisztelettel:                               Pohl András ügyv.ig