PROFIT Integrált Ügyviteli Rendszer számvitele

 • A gazdasági (üzleti) év kezdete és vége szabadon beállítható.

 

 • Szabadon meghatározhatóak a használni kívánt naplók (iktatókönyvek) és ezek viselkedése (pl. legyen egy külön iktatókönyv a belföldi beérkezett számlák számára, automatikusan képezzen növekvő iktatószámot pl.: EB2-00001,EB2-00002..., lehessen tételt törölni a naplóból, a számlákat 454-re könyvelje, de ezt meg lehessen változtatni, a devizanem HUF legyen és ezt ne lehessen megváltoztatni). Minden bank és minden pénztár külön naplóban van. Lekönyveléskor a tételek maradnak ugyanott, ugyanabban a naplóban, csak könyvelt tételként megjelölődnek.

 

 • A beállított viselkedésű naplókban a pénzügyi szintű adatrögzítés (beérkezett számlák iktatása, számlázás, bankforgalom rögzítése, pénztár gépi vezetése) folyamatosan végezhető könyvelés nélkül is. Ekkor a pénzügy pillanatnyi pontosságú, míg a bizonylat könyvelési szintű ellenőrzése, kiegészítő kontírozása és lekönyvelése később is megtörténhet. Lehet úgy is dolgozni, hogy a bizonylat elkészítése/berögzítése valamint a könyvelés egy menetben, azonnal megtörténik.

 

 • Gazdasági események használatával (pl. POS Postaköltség, Adómentes, 5271) elérhető, hogy a leggyakrabban előforduló bizonylatokat kézi kontírozási munka nélkül könyvelhetjük.

 

 • Egy bizonylat önmagában is könyvelhető, és utána akár azonnal lekérdezhető az érintett kartonok új egyenlege (jellemzően beérkezett számlák esetén), de lehet csoportosan, egyszerre is könyvelni (pl. bankban egy berögzített és egyenlegében ellenőrzött időszakot, hasonlóan pénztárban, vagy kimenő számláknál).

 

 • Költséghely (osztály, részleg...) és/vagy munkaszám (projekt, téma...) használható a könyvelésben. Ezekre később karton, kivonat, eredmény lekérdezhető. Ezeket jellemzően eredményszámláknál használják, de a munkaszám használható vevő/szállító esetén is, ekkor a pénzügyi kinlevőség munkaszámonként nézhető, lekérdezhető.

 

 • Bármely főkönyv partneres/dolgozói (vagy akár pénzügyi) folyószámlává beállítható (pl. 351 elszámolásra kiadott előlegek)

 

 • Lehet közvetlenül 5-re könyvelni. Lehet elsődleges 6, 7 másodlagos 5-re (59-el szemben), vagy akár elsődleges 5 másodlagos 6, 7-re (69, 79-el szemben) könyvelni egyszeri adatrögzítéssel.

 

 • A nyitó és zárlati tételek időszaka elválik a gazdasági év normál tételeinek időszakától, így könnyen kérhetőek elkülönített vagy együttes forgalmat mutató listák.

 

 • A karton, kivonat, mérleg/eredmény lekérdezések dátumtól dátumig kérhetők, így tetszőleges (pl. csak nyitó, csak januári forgalom, január végi halmozott, negyedéves, vagy akár pl. egy hétre, napra vonatkozó) adatok lekérhetők.

 

 • Az új gazdasági év megkezdése után (pl. január első munkanapján) a bizonylatok azonnal készíthetőek, közben folyhat az előző év rögzítése is. A pénzügy egyszerre 'látja' a két gazdasági év tételeit, így nem okoz gondot az új év bankforgalmának zökkenőmentes rögzítése, a naprakész pénzügy, de közben persze lekérdezhető az előző év záró pénzügyi állapota is. A könyvelési zárás/nyitás (pl. április/májusban futtatva) a pénzügyet érintő tételeket tételesen (részfizetéseket is mutatva) hozza át az új gazdasági évbe az előző év záró pénzügyi állapota alapján. A két gazdasági év pénzügye ekkor elválik, és ezután az új gazdasági év pénzügye már önállóan, az előző évtől függetlenül a naprakész állapotot mutatja. Továbbra is lehetséges bármikor, pl. az új év tételes nyitó pénzügyi állapotának, vagy az előző év záró (vagy még korábbi) állapotának lekérdezése. Indokolt esetben a zárás/nyitás mebszüntethető ill. újra futtatható.

 

 • Deviza könyvelés. Devizaárfolyamok rögzíthetőek és akkor ezeket a program a devizás bizonylatra áthozza, de ha kevés devizás tétel van, az árfolyam ott is megadható. A devizában is érdekes kartonokról devizanem, devizaérték és árfolyam adatot is tartalmazó karton kérhető.

 

 • Devizás bankban, valutapénztárban kiadás tételeknél lehet a program által adott átlagárfolyamot használni, így nincs szükség az árfolyamok évközi kézi számolására.

 

 • A devizában rendezett számlák árfolyamkülönbözete egy feldolgozás varázslóval gombnyomásra kérhető. Ehhez hasonlóan a devizában nyitott számlák év végi átértékelése is kérhető gombnyomásra.

 

 • EURÓ alapú könyvelés, akár HUF ÁFA analitikával.

 

 • Rengeteg kész lekérdezés segíti a számviteli elemzést. (főkönyv/munkaszámos kivonat, terv-tény kivonat, 12 hónapra kiterített kivonat, két tetszőleges időszakot egymás mellett mutató kivonat, munkaszám/főkönyves karton, munkaszámonkénti árbevétel/költség/eredmény, főkönyv/költséghelyes kivonat, kivonat költséghely oszlopokkal, ...)