PROFIT Integrált Ügyviteli Rendszer pénzügy/számvitele

 • A gazdasági (üzleti) év kezdete és vége szabadon beállítható.

 

 • Szabadon meghatározhatóak a használni kívánt naplók (iktatókönyvek) és ezek viselkedése (pl. legyen egy külön iktatókönyv a belföldi beérkezett számlák számára, automatikusan képezzen növekvő iktatószámot pl.: EB2-00001,EB2-00002..., lehessen tételt törölni a naplóból, a számlákat 454-re könyvelje, de ezt meg lehessen változtatni, a devizanem HUF legyen és ezt ne lehessen megváltoztatni). Minden bank és minden pénztár külön naplóban van. Lekönyveléskor a tételek maradnak ugyanott, ugyanabban a naplóban, csak könyvelt tételként megjelölődnek.

 

 • Házipénztár (akár több is) gépi vezetése pénztárbizonylat nyomtatásával. Összetett bevételi és kiadási bizonylat is készíthető, ha több alapbizonylat (pl. készpénzes költségszámla) áll a bevét/kiadás mögött. Ekkor az egyes alapbizonylatok (költségszámlák) ÁFA és könyvelési adata egyenként adható meg, semmilyen előzetes számolás nem szükséges, az összetett bizonylat pedig mutatja az egyes alapbizonylatok értékét és az összesent is. Időszaki (tetszőleges időszakra) pénztárjelentés nyomtatható akár címletjegyzékkel is. Valutapénztárak gépi vezetése is lehetséges.

 

 • A beállított viselkedésű naplókban a pénzügyi szintű adatrögzítés (beérkezett számlák iktatása, számlázás, bankforgalom rögzítése, pénztár gépi vezetése) folyamatosan végezhető könyvelés nélkül is. Ekkor a pénzügy pillanatnyi pontosságú, míg a bizonylat könyvelési szintű ellenőrzése, kiegészítő kontírozása és lekönyvelése később (más gépről vagy más felhasználó által) is megtörténhet. Lehet úgy is dolgozni, hogy a bizonylat elkészítése/berögzítése valamint a könyvelés egy menetben, azonnal megtörténik.

 

 • Akár helyileg is elválhat a pénzügy a könyveléstől úgy, hogy a cég telephelyén történik a beérkezett számlák iktatása, a számlázás, a bankforgalom rögzítése (legfeljebb a nem számla utalásokat pl. kamat, bankköltség csak összegében viszik fel), akár a napi terhelések elektronikus banki rendszer felé küldése is, a házipénztár gépi vezetése, vagyis a teljes pénzügy, így a nyitott számlák állománya percre pontosan rendelkezésre áll, és egy vagy több távoli eléréssel kapcsolódó munkaállomáson a könyvelő(k) a felrögzített adatokat később/időnként ellenőrzik, kontírozását kiegészítik, szükség esetén javítják majd egyenként vagy csoportosan könyveltté teszik a tételeket, így a dupla rögzítést és az abból fakadó állandó egyeztetéseket is elkerülve egységes és pontos könyvelés valósulhat meg.

 

 • Gazdasági események használatával (pl. POS Postaköltség, Adómentes, 5271) elérhető, hogy a leggyakrabban előforduló bizonylatokat kézi kontírozási munka nélkül előkontírozhatjuk, így akár azonnal, akár később további rögzítési munka nélkül könyvelhetjük.

 

 • Egy bizonylat önmagában is könyvelhető, és utána akár azonnal lekérdezhető az érintett kartonok új egyenlege (jellemzően beérkezett számlák esetén), de lehet csoportosan, egyszerre is könyvelni (pl. bankban egy berögzített és egyenlegében ellenőrzött időszakot, hasonlóan pénztárban, vagy kimenő számláknál). A számviteli lekérdezések esetében szinte mindig kérhető csak a könyvelt (karton,kivonat,mérlegnél ez az alapértelmezett), csak a még nem könyvelt vagy könyvelt+nem könyvelt (rendezetlen tételeknél ez az alapértelmezett) adat.

 

 • Költséghely (osztály, részleg...) és/vagy munkaszám (projekt, téma...) használható a könyvelésben. Ezekre később karton, kivonat, eredmény lekérdezhető. Ezeket jellemzően eredményszámláknál használják, de a munkaszám használható vevő/szállító esetén is, ekkor a pénzügyi kinlevőség munkaszámonként nézhető, lekérdezhető.

 

 • Bármely főkönyv partneres/dolgozói (vagy akár pénzügyi) folyószámlává beállítható (pl. 351 elszámolásra kiadott előlegek)

 

 • Az új gazdasági év megkezdése után (pl. január első munkanapján) a bizonylatok azonnal készíthetőek, közben folyhat az előző év rögzítése is. A pénzügy egyszerre 'látja' a két gazdasági év tételeit, így nem okoz gondot az új év bankforgalmának zökkenőmentes rögzítése, a naprakész pénzügy, de közben persze lekérdezhető az előző év záró pénzügyi állapota is. A könyvelési zárás/nyitás (pl. április/májusban futtatva) a pénzügyet érintő tételeket tételesen (részfizetéseket is mutatva) hozza át az új gazdasági évbe az előző év záró pénzügyi állapota alapján. A két gazdasági év pénzügye ekkor elválik, és ezután az új gazdasági év pénzügye már önállóan, az előző évtől függetlenül a naprakész állapotot mutatja. Továbbra is lehetséges bármikor, pl. az új év tételes nyitó pénzügyi állapotának, vagy az előző év záró (vagy még korábbi) állapotának lekérdezése. Indokolt esetben a zárás/nyitás mebszüntethető ill. újra futtatható.

 

 • Deviza könyvelés. Devizaárfolyamok rögzíthetőek és akkor ezeket a program a devizás bizonylatra áthozza, de ha kevés devizás tétel van, az árfolyam ott is megadható. A devizában is érdekes kartonokról devizanem, devizaérték és árfolyam adatot is tartalmazó karton kérhető.

 

 • Devizás bankban, valutapénztárban kiadás tételeknél lehet a program által adott átlagárfolyamot használni, így nincs szükség az árfolyamok évközi kézi számolására.

 

 • A devizában rendezett számlák árfolyamkülönbözete egy feldolgozás varázslóval gombnyomásra kérhető. Ehhez hasonlóan a devizában nyitott számlák év végi átértékelése is kérhető gombnyomásra.

 

 • A rendeződött számlákról egy feldolgozás varázslóval késedelmi-kamatterhelő levelek készíthetők.

 

 • Sok elektronikus banki rendszerhez lehet kapcsolódni úgy, hogy a napi utaladókat (terheléseket) a programba felrögzítve a banki rendszer felé az adatok gombnyomásra átmennek, és ott - aláírás, ellenőrzés után - külön rögzítési munka nélkül a bankba küldhetőek. Egy szállítóhoz több bankszámla is köthető.

 

 • Felszólító és egyenlegközlő levelek készíthetők, és akár emailben is küldhetőek. Lejárat sorrendű nyitott számla lista (heti pénzügyi terv), korosított pénzügyi kintlevőség és még sok pénzügyi lista kérhető.