PROFIT Integrált Ügyviteli Rendszer áruforgalma

  • A programban lehet a hagyományos: árajánlat - vevői megrendelés (visszaigazolás) - szállítólevél - kimenő számla folyamatban is dolgozni, de lehet ezek tetszőleges kombinációjával is. A vevői megrendelés soronkénti ellenőrzéssel kerülhet kiszállításra (részteljesítés is lehetséges), egy szállítólevél/számla tartalmazhat több rendelésből is kiszállítást. A számla készülhet azonnali készletcsökkentéssel, vagy tetszőleges számú elkészült szállítólevél alapján. A program mutatja a le nem számlázott szállítóleveleket és a nem teljesített megrendeléseket. 

 

  • Az árubeérkezés oldalon a program a fentiekhez hasonlóan működik a teljes folyamat (árajánlatkérés - szállítói megrendelés - beérkező szállítólevél / bevét bizonylat - beérkezett számla) tetszőleges kombinációjával. A programban lekérdezhető szállítónként/bizonylatonként az árura/anyagra a beérkezett számlán könyvelt érték és a mellette levő oszlopban a készletre bevételezett érték, így megvalósítható a bevét bizonylat/beérkezett számla likvidálás.

 

  • Tetszőleges számú raktár használható (idegenáru raktárak is). Ha szükséges, a cikkszám bontásaként sorozat(sarzs) szám is megadható. Mozgáskódokkal jellemezhetőek az egyes gazdasági események. A készletérték változása bármikor könnyen számítható és - jellemzően egy időszak, pl. hónap végén - a főkönyvbe automatikusan feladható. A pillanatnyi készletszint minden (bevét vagy kiadás) bizonylat sor rögzítése után azonnal, minden különösebb feldolgozás nélkül azonnal változik, a bizonylat tételsora maga az anyag karton sor.

 

  • Az értékesítést sokféleképpen állítható kedvezmény rendszer segíti, kedvezményt lehet vevőhöz, vevő csoporthoz, cikk kategóriához, cikkhez stb. rendelni. A program kezel tapadó árut (sörhöz üveg és rekesz), csomagolási egységet (gipszkarton ára m2-ben van, de tábla az értékesítési egység vagy pl. x db van egy dobozban stb.). A cikkhez annak képe eltárolható, az egyes bizonylatokhoz pedig dokumentumok csatolhatók, ami bármikor megnézhető.

 

  • Megrendeléeknél szerződött mennyiség, és abból történő lehívás kezelése, de lehet az egyszerű megrendelés-kiszállítás sémát is követni. Elfekvő készletekről korosított lista. Leltározás támogatása.

 

  • Az értékesítésről sokféle statisztikát kérhetünk (cikk kategória/cikkenként, vevőnként, vevőnként/telephelyenként, vevőnként/cikkenként ...) értékesített mennyiség, bekerülési érték, nettó eladási érték, árrés tartalom, árrés% adatokkal sokféle szűréssel (pl. terület, ügynök...). Ugyanígy sokféle lista kérhető a beszerzésekrő és, a teljes tételes készletforgalom sokféle szempont szerint szűrve sokféleképpen lekérdezhető.

 

  • A bizonylatok (árajánlat, visszaigazolás, szállítólevél, számla) adattartalma, megjelenése napló fajtánként beállítható.

 

  • A készlet nyilvántartás 'igazi' analitika abban az értelemben, hogy a gazdasági események a készlet rendszerben nem könyvelődnek azonnal, hanem - ha egy időszak mogásaival végeztek és ezt le is ellenőrizték - a könyvelésnek a mozgások gyűjtötten feladhatóak. A pl. 814 kartonon nem lesz annyi könyvelési sor, ahány cikk értékesítés megtörtént, hanem ott csak összegzetten jelenik meg. A készlet analitikában persze cikkenként/mozgásonként lekérdezhető/nyomtatható minden. A beszerzés számlákat pl. 269 -re (pl. árkülönbözeti ütköző számla) lehet könyvelni. Az időszak végén a könyvelési feladáskor a 269-ről könyveli a program az 2-es számlaosztály főkönyvi számaira a változásokat (és 5-ösbe, 8-asba a felhasználást), és utána a 269 ütköző számla nullára fut. Több ütköző számla lehetséges, több 2-es analitika főkönyv használható (pl. 211 anyag), és analitika főkönyvenként és mozgáskódonként beállítható, hogy milyen költségre vagy ráfordításra könyvelődjön egy mozgás, egy kiadás. A készlet főkönyvi feladás bármilyen probléma esetén annak javítása után újra megismételhető.