Féléves hírlevél 2015. I. félév

A hírlevelet  ide  kattintva letöltheti és kinyomtathatja, vagy a címre kattintva megtekintheti és elolvashatja weboldalunkon.

-----------------------------  F É L É V E S    H Í R L E V É L   2015. /1 ---------------------------------------- 

 

Tisztelt Partnerünk !

 

Az alábbiakban a PROFIT program néhány, az elmúlt időszakban bekövetkezett változásáról értesítjük Önöket, amely változások az Önök igényei, megrendelései alapján készültek el.

 

Az PROFIT programnak gyakorlatilag minden hónapban van új, legfrissebb változata, így, ha kérik /lehetőleg e-mailben/ - a karbantartási szerződésünk alapján - bármikor tudunk Önöknek díjmentesen programcsere CD-t küldeni postai úton egy Önök által megfelelőnek tartott időpontban.

 

A programfrissítés még egyszerűbben, a www.eurosoft.hu weblapról is letölthető (kb. 9 MB). A tömörített programcsere fájl kifejtéséhez szükséges jelszót kérésre e-mailben megküldjük Önöknek.

 

A programcserét a mellékelt útmutató alapján egy kevés számítástechnikai ismerettel Önök is elvégezhetik, de ha kérik, a szokásos kiszállási és szaktanácsadási díjtételeink mellett a programcserét mi is elvégezzük.

 

Korábbi változások, újdonságok

 

-----------------------------2012 II.félév----------------------------------

 

2012.12.25 1.98 -as - a 2013-as jogszabály-változásokat tartalmazó - programváltozat

 • Új mező a partnertörzsben: C. (cégtípus) Itt lehet jelölni, ha az adott cég KATA-s (kisadózó) (K), vagy ha pénzforgalmi áfa-s (P) A mezőt a saját adatoknál is lehet használni, ha pl. a saját cég a pénzforgalmi áfát választotta.
 • Új mező a napló állományban (kimenő, beérkezett számla, pénztár): C. (cégtípus). Itt lehet jelölni, ha az adott számla KATA-s (kisadózó) (K) jelölésű. A program E? beérkezett számla naplóban figyelmeztet, ha P (pénzforgalmi áfás) cégtől kaptunk érkezett számlát.
 • A Lekérdezések / Könyvelés / Egy partnerrel kapcsolatos kivonat lekérdezés bővült egy plusz paraméter mezővel, amelyben a napló C. (cégtípus) mezőjére lehet szűrni. Így le lehet kérdezni a K KATA-s/kisadózókkal kapcsolatos éves forgalmat.
 • Új beállítási lehetőségek: ELH_FOK_SZAP pénzforgalmi áfa elhatárolás (ütköző) számla, ELH_FOK_SZAE előre határolt áfa elhatárolás (ütköző) számla. A főkönyvi törzsben előtte a megfelelő főkönyvi számokat ki kell alakítani, és könyvelhető státuszúra kell állítani pl. 3691,2 stb..
 • ELH_VK_NAPLO előre határolt áfa vegyes naplója, alapértelmezetten (ha nem állítjuk be) VK
 • Új funkció: áfa előre határolás lehetősége. Egy beérkezett vagy kimenő számlát (akár utólag is) az áfa besorolási jel 'A.be' mezőben E-vel megjelölhetünk, és mentéskor egy ellenőrző kérdés után a program az áfáját a számla teljesítési dátumára a vegyes könyvelésbe elhatárolja úgy, hogy a számla áfa sorai az áfa bontásában szürke színűre változnak, az áfa könyvelése a számlán nem a 466,467 áfa, hanem az elhatárolás főkönyvre megy, és a számla innentől nem szerepel az áfa analitikában. A vegyes tétel áfa bontása az eredeti számla áfa sorait tartalmazza, szerepel az áfa analitikában, és elhatárolás főkönyvvel szemben áfa főkönyvre történik a könyvelés. Az áfa analitikában (áfa listán) az az információ is megjelenik, hogy az adott (eredeti) számla a bevallás benyújtására előírt időpontig kiegyenlített/rendezett, vagy sem. A tételt a vegyesben még könyveltté kell tenni! A vegyes tétel könyvelési dátuma szükség esetén még utólag is változtatható, következő hónapra eltolható. A program akár a következő gazdasági évbe is elvégzi az elhatárolást, ha az új gazdasági év már létezik. Ha az eredeti számla 'Szöveg' mezőjének elején érvényes dátum van (éééé.hh.nn), akkor az elhatárolás nem a teljesítési dátumra, hanem erre a dátumra történik. Az előre elhatárolás megszüntethető, visszafordítható, ha az eredeti számlán az A.be jelből az E kikerül (pl. üresre változik) a mentés után, de a vegyes tételt ekkor még ettől függetlenül meg kell keresni, és kézzel törölni kell. A vegyes tétel hivatkozási (saját) száma megyegyezik az eredeti számla saját számával.
 • Új funkció: pénzforgalmi áfa lehetősége. Egy beérkezett vagy kimenő számlát (akár utólag is) az áfa besorolási jel 'A.be' mezőben P-vel megjelölhetünk, és mentéskor a számla áfa sorai az áfa bontásában szürke színűre változnak, az áfa könyvelése a számlán nem a 466,467 áfa, hanem az elhatárolás főkönyvre megy, és a számla innentől nem szerepel az áfa analitikában. Amint bankban, pénztárban vagy vegyesben erre a számlára teljes összegű, vagy részösszegű kifizetés történik, a fizetés tétel mentésekor a fizetés tétel áfa bontása az eredeti áfa sorokat a fizetés arányában vett alap és áfa összegekkel tartalmazza, a fizetés könyvelési dátumának megfelelő időszakban szerepel az áfa analitikában, és az eddig megszokott főkönyvi kontír sorok mellett elhatárolás főkönyvvel szemben áfa főkönyvre is megtörténik a könyvelés. Az áfa bontásban új mezők mutatják, hogy az adott áfa sor melyik fizetés könyvelési sor miatt került be az áfa bontásba, és hogy mennyi volt a fizetés előtt a számla pénzügyi egyenlege. Egy bank tétel több számlafizetés sort is tartalmazhat (akár vevőt és szállítót is), és akár ezek mindegyike lehet pénzforgalmi áfás eset. Mivel a pénzforgalmi áfa esetében az értékhatárt elérő tételes áfa átadásba az első fizetéskor kell az eredeti számlát jelenteni, ezért fontos szabály, hogy a pénzforgalmi áfás számlákra vonatkozó fizetéseket idősorrendben kell rögzíteni, tehát a korábbi kifizetést kell előbb rögzíteni, és a későbbi kifizetést később. Ha ez nem így történik, akkor előfordulhat, hogy a későbbi részfizetést a program első fizetésnek veszi, mert ez lett előbb rögzítve, és a később rögzített korábbi kifizetést is első fizetésnek veszi, és így duplán szerepelhet az értékhatár feletti lejelentésben. Megoldás: az előbb rögzített de későbbi időpontú fizetési tételre rálépve azon újabb (szerkesztés+) mentést kell indítani, és helyrejön. A pénzforgalmi áfa megszüntethető, visszafordítható, ha az eredeti számlán az A.be jelből a P kikerül (pl. üresre változik) és mentjük, de ekkor az ezen számlára történt/rögzített fizetés tétel(eke)t ettől függetlenül még meg kell keresni, és azokon (szerkesztés+) mentést kell indítani, és akkor azok normál kifizetéssé változnak vissza (áfa bontás sor és elhatárolás/áfa könyvelés eltűnik). Az áfa listán a pénzforgalmi áfás tételek (kifizetések) a számla eredeti naplójában jelennek meg, de látszik a fizetési napló, dátum és kivonatszám (pénztár sorszám), vagyis a fizetés adatai is. Az áfa listában a pénzforgalmi áfás számlára történő nem teljes összegű (rész) kifizetések esetén további adatok jelennek meg a számláról (eredeti összeg, most fizetett összeg, előtte eddig fizetett összeg...). A program a fordulónappal még rendezetlen pénzforgalmi áfás számlákat (szürke) áfa sorral(sorokkal) viszi át a következő gazdasági évbe nyitó tételként úgy, hogy nem gond, ha a zárás/nyitás előtt, de már az új évben ilyen számlára fizetés volt rögzítve. Devizás pénzforgalmi áfás számlákra történő fizetés esetén a számítás fizetett devizaösszeg arányában történik. Figyelem!: pénzforgalmi áfás számla esetén kerüljék a túlfizetés rögzítését, túlfizetés (a számla összegénél nagyobb összeg fizetése) esetén a számlaösszeg feletti részt más számlára (ill. ha nincs másik számla, akkor valamilyen külön hivatkozási számra) új könyvelési sorba tegyék.
 • Új pénzügyi lista a rendezetlen tételekben: PENZU_10 A lista indításakor a program feltölti az Ered.áfa, Fiz.áfa, Mar áfa mezőket, és pénzforgalmi áfás számlák ill. ezekre vonatkozó fizetés esetén mutatja, hogy mennyi volt az eredeti számlán levő áfa összeg, mennyi került a fizetések során a bevallásokba, és mennyi a maradék áfa. A lista indítása előtt lehet egy olyan szűrést indítani, hogy n_abe  =   P   így csak a pénzforgalmi áfás tételek jelennek meg a listán.
 • A rendezetlen tételek lekérdezésben egy tételen állva a Részletek gombra megnyíló ablakban pénzforgalmi áfás számlák esetén látszik az eredeti számla áfája, és az egyes fizetésekhez hozzárendelt áfa.
 • Új áfa lista AFALE_05 A lista a fizetendő és a visszaigényelhető részt elkülönítva partnerenként mutatja, hogy mely számlái tartoznak a 2.000.000 Ft értékhatárt meghaladó áfájú tételes kimutatás hatálya alá. Külön látszanak az értékhatárt meghaladó számlák, az érvénytelenítő/módosító számlák, és visszaigényelhető esetben az értékhatárt meg nem haladó, de együttes összeggel jelentendő számlák. A 1365A/M bevallás a lista alapján akár kézzel is kitölthető, de a program a lista indításakor kérésre elkészít egy APEH_65.XML fájlt, amelyet az ÁNYK -t indítva Szerviz/Egyedi importálás menüponttal és a PROFIT mappában levő APEH_65.XML kiválasztásával lehet beolvasni. A program kihagyja a jelentésből azokat az áfa kategóriákat, amelyek szerepelnek a NEM_ELL_AFA_ beállítás tartalmában (hiszen itt úgyis szerepelnek a fordított ill. EU áfa kategóriák), vagy ha ez nem jó, akkor direkt erre a célra külön beállíthatjuk: NEM_EGY_AFA_ és akkor itt kell felsorolni a nem egyenes adózású - kihagyandó - áfa kategóriákat vesszővel elválasztva és lezárva. Az érvénytelenítő és módosító számlák esetén kötelező a jel mezőben E (érvénytelenítő) és M (módosító) jelölés használata, és az egyéni hivatkozás mező első 10 karaktere is kötelezően az eredeti (hivatkozott) számla saját számát kell, hogy tartalmazza. Ez kimenő számlázásnál magától is így működik, ha az érvénytelenítő ill. módosító számlát úgy készítik, hogy rálépnek az eredeti számlára, és ott F5-el kérnek új számlát. Figyelem! A program a módosító számlák esetén csak a M módosító számlát és az eredeti számlát vizsgálja, nem nézi azt, hogy volt-e ezen eredeti számlát érintő más módosító számla is, ezeket az eseteket kézzel kell kezelni.
 • Az áfa bevallásba a részletező adatokon kívül csak a cég neve, adószáma és az időszak kerül át, a többi bevallási adatot - az áfa analitika lista alapján és a korábbi bevallások figyelembe vételével - továbbra is Önöknek kell kerekíteni, beírni.
 • A 1365A bevallásnak a mezőgazdasági súly és értékadatokat tételesen átadó egyedi/saját lekérdezés: ~MG_BE13.FRX A program egy APEH_65_MG.XML fájt hoz létre, illetve ha már korábban létrejött az APEH_65.XML, akkor kérésre a két tételes átadás adatait összevontan tartalmazó APEH_65_PLUSZ_MG.XML fájlt hoz létre,  amelyet az ÁNYK -t indítva Szerviz/Egyedi importálás menüponttal és a PROFIT mappában levő APEH_65_PLUSZ_MG.XML kiválasztásával lehet beolvasni.
 • a program figyelmeztet, ha 2.000.000.Ft-ot meghaladó áfa tartalmú számlát készülünk nyomtatni, de hiányzik a vevő adószáma a partnertörzsben.
 • Mivel a jogszabályok a gépi számlázáskor az egyes különös esetekben kötelező szövegeket írnak elő, ezért a programban új lehetőségként be lehet állítani kötelező szövegeket (pl.: kisadózó, vagy pénzforgalmi áfa, vagy mezőgazdasági fordított áfa, stb.)
 • KOTELEZO_A?? ahol ?? egy - a készítendő számlán előforduló - áfa kategória kód, amelyhez kötelező szöveg társul. Tartalma a kötelező szöveg (max. 50 karakterben).
 • KOTELEZOM??? ahol ??? a számla mozgáskódja
 • KOTELEZO_C_? ahol ? a saját (-1 -es kódú) partnernél beállított C. (cégtípus) kód
 • Ha a fenti kötelező szövegek közül egyet (vagy többet) az adott számlán kötelezően rá kell írni, akkor a program még a készítés előtt ellenőrzi, hogy akár az egyéni hivatkozásban, akár a számlára korábban választott - számla aljára írandó - bizonylat szövegben (pl. ATU, KPS ...) szerepel-e a kötelezően beállított szöveg, és ha nem, akkor a kötelező szöveget az egyéni hivatkozásba (a benne levő tartalom után) beírja, és figyelmeztet. Vagy hagyjuk bent a kötelező szöveget az egyéni hivatkozásban, vagy pedig töröljük onnan, de akkor válasszunk olyan alsó szöveg fajtát, amely már tartalmazza a kötelező szöveget.
 • Az új funkciókról weblapunkon a Letöltések felhasználóinknak/Profit részben egy linkre kattintva kis oktató/bemutató videókat is meg lehet tekinteni

 

 

Az 1.98 programváltozathoz új cég érvényesítések tartoznak. Az új programváltozat a régi cég érvényesítő kódokkal csak DEMO üzemmódban indul. A 2013-as programváltozat használatához tehát új cég érvényesítés(eke)t kell eljuttatnunk Önökhöz. Az ezzel kapcsolatos nyilvántartásunk sajnos nem teljes: az

Önöknél a helyszíni telepítések során végzett cég érvényesítések adatai (a pontos cég nevek!) sok esetben hiányoznak, így nem tudjuk azt minden cégnek előre elküldeni. Azt kérjük, hogy - célszerűen még a 2013-as 1.98 programváltozat letöltése és frissítése előtt - futtassák le a weblapunkról  a Letöltések felhasználóinknak / Profit részben letölthető vagy közvetlenül futtatható CEGEKT.EXE programot (a futtatás során mappaként a központi PROFIT mappát jelöljék meg). A program felméri a jelenlegi Önök által használt pontos cég érvényesítéseket, és ennek végeztével egy csatolmány nélküli e-mailt állít össze a cégnév adatokkal, amelyet azután nekünk gombnyomásra elküldhetnek. Ha ennek futatásához segítséget kérnek, esetleg távsegítséggel is megoldhatjuk, ez esetben ezt kérjük, jelezzék. Ha valamiért egyiket sem  szeretnék, akkor kérjük, juttassák el hozzánk - ha nincs túl sok érvényesített cég - a cégek adatait, cégenként a 'Rendszer paraméterek' törzsből a VALLALAT_NEV és ERVENYESITES mezők tartalmát.

Ezzel segítik, hogy a jövő évi változat új érvényesítéseit Önökhöz eljuttathassuk, így zökkenőmentes lesz a programcsere.

 

-----------------------------2013 I.félév----------------------------------

2013.01.31 1.99 -os változat

 • Kisebb hibajavítások az 1.98-hoz képest, a zárás/nyitásban és az áfa listában, és a 1365 xml készítésben

 

2013.03.31 2.00 -s változat

 • Az előre való áfa elhatárolás módosítása úgy, hogy ne azonos elhatárolás főkönyvet használjon a program beérkezett és kimenő számla elhatárolása esetén, hanem legyen lehetőség külön elhatárolás főkönyv megadására. Az ELH_FOK_SZAE beállításban a 9. karakterhelytől kezdve (az eddigi 8 hosszú elhatárolás főkönyv után) kell a kimenő számlák (467xx áfa főkönyvek) elhatárolási ütköző számláját felvinni. A program csak akkor fog jól működni, ha csak olyan kimenő számlát határolnak el, amelynek minden  áfa sora  467xx-re könyvelésre van beállítva.
 • A program eddig számlázáskor mindig az alapértelmezett (F-el jelölt fő) bankszámlát kínálta fel, és pl. devizás számla készítésekor ha az utalást más, pl. EUR bankszámlára kérték, ezt mindig kézzel kellett átállítani, és erre oda kellett fiigyelni. Új számla elkezdésekor vagy számla devizanemének változtatásakor a számlán a saját bankszámla beállítható bankszámlára változik. A partnerek törzsben a saját (-1 -es kódú) partnerre lépve, majd a 'Bank' gombot megnyomva megjelennek a saját bankszámlák. A fő HUF bankszámla továbbra is maradjon F-el jelölve. Az EUR számlákra kért EUR bankszámla jele legyen E, az USD számlákra kért USD bankszámla jele legyen U, stb.
 • Feldolgozóprogram saját listaként megvalósítva: ~RKO_JAV.FRX Bekért paraméterekkel (dátum tól-ig, mozgáskód, naplókód ...) szűkíthető lekérdezés, amellyel le lehet kérni egy tárgyidőszak raktárközi átadásait (pl. 99 mozgásnem), és a program nyomtatás/nyomtatási kép kérésekor egy kérdésre elindít egy feldolgozást: az egy szállítólevélen levő bevétek értékének azt a fix értéket adja, ami ugyanezen szállítólevél ugyanezen cikkénél a kiadásnál szerepel akkor, ha a bevevő raktár más raktárcsoporthoz tartozik. (Konzultáció javasolt!)
 • A készlet modulban eddig a bevéteknél használni kellett a tételek ablakban az 'Ért.sz' gombot, ezzel biztosítva azt, hogy miután bevét értékadatai már véglegesek, a helyes készletérték beírásra kerüljön. Ez főleg induló cégeknél megszokást igényelt, ezért módosítottuk a programot úgy, hogy a program a bevét készletértékét folyamatosan olyan értékkel módosítsa, mintha az 'Ért.sz'/ érték beírása -t indítanák, vagyis a rögzített egységár/érték beírásakor rögtön beírja a készletértéket is, és árfolyam változtatásakor vagy bevét bizonylat számlára választásakor a készletértéket különösebb értesítés nélkül magától módosítja. Az 'Ért.sz' ettől még használható plusz érték ráosztásra stb, de csak legutolsó műveletként van értelme, mert pl. árfolyam változtatáskor újra a ráosztás nélküli alap érték beírás történik meg automatikusan. Ha mégis az eredeti működést szeretnék visszaállítani, akkor az beállítható:K_ERTEK_NEMK  ERT
 • Beérkezett számla és Raktári bevétek ablakokban a fejadatok megadása után mentés kérésekor mentés előtt egy ellenőrző figyelmeztetés jelenik meg, ha devizás bizonylatnál az árfolyam 1. Ezt viszont be kell állítani, ha akarják, hogy ne engedjen 1 árfolyamot devizásnál. ARFOLYAMKELL REKS                   (raktári bevéten, érkezett számlán, kimenőn, szállítólevélen)
 • A jelenlegi 'gyártási darabjegyzék' űrlap kiegészült egy legördülő mezővel, ahol be lehet állítani, hogy a beépülő cikk választás módja milyen legyen (pl. beállítható raktár /??/ készletével együtt látsszon kiválasztáskor, ahogy az pl. a kiadás tételeknél is működik) Az alapanyag raktár beállítható: ALAPANY_RAKT ??
 • Új menüpont és űrlap: A jelenlegi 'gyártási darabjegyzék' űrlap működésével megegyező, 'árkalkuláció' nevű menüpont, adattábla, adatnézet és rögzítési űrlap került be a programba úgy, hogy a másolás funkció nem csak az űrlapon belül, hanem ez és a darabjegyzék között is működik. A gyártási darabjegyzék listái itt is működnek más fejléccel.
 • Az ajánlatból az Egyéb mező használatával készített megrendelés készítésekor az eredeti ajánlat Jel mezőjébe M kerül be (megrendelték) Ha ez nem kell: REND_MVISSZA  X

 

-----------------------------2013 II.félév----------------------------------

2013.09.09 2.01 -os változat

 • A rendelés/ajánlat fejadat űrlap bővült további mezőkkel (használatuk nem kötelező, ill. más célra is használhatóak): ügynök (kapcsolat a személy törzzsel), paritás, szállítási javaslat (ide bármilyen, a tervezett szállítással kapcsolatos információ írható, és erre rendelések összesítve lekérdezhetőek)
 • Új egyedi lista: ~CHARGEL sorozatszámos készletlista
 • Új egyedi lista ~FUV_OKM kiszállításra összesített adr adatokat tartalmazó fuvarokmány nyomtatható
 • A felhasználók ablak 'felhasználói jogok' mezőjének 11. karakterében N-el jelölhető, ha az adott felhasználónak nincs joga (egyáltalán semmit sem) nyomtatni.
 • Az Ex. gombbal történő exportáláskor a program rákérdez, hogy milyen fájlt hozzon létre, így nem jön létre mindig mind a három lehetséges formátum: ?.xls (régebbi excel formátum, max. 16ezer sor), ?_852.dbf 852 ékezetekkel excelbe beolvashatóan, ?.dbf windows ékezetekkel

 

-----------------------------2014 I.félév----------------------------------

2014.02.28 2.02 -es változat

 • Új saját lista: ~PTGSZLA Tételes bevallás a készpénzes értékesítésről, adatátadás PTGSZLA ABEV nyomtatványnak (weblapunkon videó van fent a használatról) Az egyes számlázás naplók (üzletek) adatai külön beállíthatók: ABEV_KxxC00  üzlet neve (ahol Kxx a kimenő számlázás napló), ABEV_KxxC01 irányítószám, ABEV_KxxC02-09 ...többi adat
 • Új saját lista: ~HAVZR12 12 hónapos bontásban cikk kategória/raktár/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál cikk kategória/raktár sorokkal, csak öf. lista esetén cikk kategória sorokkal záró készletérték adattal
 • Új saját lista: ~ERT_12U  12 hónapos bontásban cikk kategória/p.ügynökkód/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál cikk kategória/p.ügynökkód sorokkal, csak öf. lista esetén cikk kategória sorokkal. Értékesítés nettó eladási értéke a listára, készletérték(elábé) csak a táblázatban
 • Új saját lista: ~BES_12H  12 hónapos bontásban cikk kategória/p.ügynökkód/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál cikk kategória/p.ügynökkód sorokkal, csak öf. lista esetén cikk kategória sorokkal. Beszerzés készletértéke.
 • Új saját lista: ~BES_12P  12 hónapos bontásban partnernév/cikk kategória/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál partnernév/cikk kategória sorokkal, csak öf. lista esetén partnernév sorokkal. Beszerzés készletértéke.
 • Új saját lista: ~ERT_12P  12 hónapos bontásban partnernév/cikk kategória/cikkszám részletességgel (excelnek), tételes nyomtatásnál partnernév/cikk kategória sorokkal, csak öf. lista esetén partnernév sorokkal. Értékesítés nettó eladási értéke a listára, készletérték(elábé) csak a táblázatban
 • Új egyedi lista: ~MSZ_TAB munkaszámos táblázat az idegen főkönyvi szám 1,2,3 vagy 4 érték szerint  oszlopba rendezve
 • devizás gyűjtőszámlariport készült
 • Új beállítási lehetőség: SZALLEV_TEXK Ha tartalma X a szállítólevél (fej) szöveg mezője átkerül a számlára.
 • Új beállítási lehetőség: SZALLEVT_nnn xxxx   nnn szállítólevél naplóban új szállítólevél elkezdésekor bekínált bizonylat szöveg azonosítója. (ha nincs beállítva: SZL ).

 

2014.06.03 2.03 -as változat

 • Új beállítási lehetőség. A FORD_AFA_KOD -ba nem csak egy áfa kódpáros írható, hanem több is. Pl. xxyyqqrr ahol pl. xx: az EU beszerzés 27 igényelhető áfa, yy: EU beszerzés 27% fizetendő, qq: EU szolg. igv.27% igényelhető, és rr: EU szolg.igv. 27% fizetendő. Beérkezett számlán a gyors áfa mezőbe xx-t vagy qq-t ütve a program automatikusan kitölti az igényelhető és fizetendő áfa sorokat. (Az ilyen kódpárokat ezen kívül még a NEM_ELL_AFA_ beállításba is fel kell vinni! Pl.:  xx,yy,qq,rr,)
 • Az eddigi AFALE_03 (közösségi ért. és besz. listája) átkerült az AFALE_06 listába, és az AFALEK_03 3. áfa lista ezután már egy teljesen újraírt lista a közösségi értékesítésekről és beszerzésekről. A használat feltétele, hogy az EU értékesítés, EU beszerzés, EU szolgáltatás nyújtás valamint EU szolg. igénybe vétel áfa kategóriáknál helyesen legyenek kitöltve a bevallás megfelelő sorai az áfa kódok törzsben. Nem csak lista készül, hanem kérésre egy 14A60.XML fájl is, amelyet az ABEV-be be lehet olvasni a Szerviz/Egyedi importálás funkcióval.
 • Új fejlesztés: A fő áfa lista (AFALE_01) ezután nem csak nyomtat, de az adatokat át tudja adni az ABEV 14A65-nek úgy, hogy egy ABEV65.XML fájlt készít, amelyet az ABEV-be be lehet olvasni a  Szerviz/Egyedi importálás funkcióval. Ennek feltétele, hogy a használt és a bevallás soraiba beírandó áfa kategóriáknál a bevallás sora helyesen (a tárgyévi nyomtatvány soraival) ki legyen töltve. Olyan áfa kategóriák esetén, ahol az adat töb sorba is bekerül, mindkét sort ki kell tölteni: pl. 27% tárgyi eszköz beszerzés esetén az első (fő) sor mezőbe 66-ot, a második mezőbe 77-et kell beírni. A pl. 11 vissza nem igényelhető áfa kategóriánál a bevallás sora maradjon üresen, hiszen ezt az adatot nem kell sehova beírni. A lista első indításakor lehetőség van arra, hogy kérésre a program a bevallás törzsadatait megpróbálja a Rendszer paraméterehez a többi törzsadat ismeretében felvinni, de javasoljuk, hogy ezeket az adatokat nézzék át, és szükség esetén javítsák, egészítsék ki: ABEV_C01 (saját)irányítószám,ABEV_C02 város(helység),...,ABEV_C09 ajtó, ABEV_C10 ügyintéző, ABEV_C11 üi.telefon, ABEV_C12 bankszámla 1-8, ABEV_C13 bankszámla 9-16, ABEV_C14 bank neve. Ha a levelezési cím adatai eltérnek, akkor: ABEV_LC01 ... ABEV_LC09   A program figyelmeztet, ha úgy látja, hogy a bevallás sorok az áfa kategóriáknál nincsenek (vagy hiányosan vannak) kitöltve. Az adatátadás során a program kerekít, ha kell, a kerekítésre ekkor rákérdez, hogy kérjük-e (+-ezer forinttal) és a Ft kerekítési eltérést a Rendszer paramétereknél tárolja, pl.: AFAKER_01.31  ...(bevallás záró dátumával)  Ezért javasoljuk, hogy évközi átadás indítás esetén előbb futtassák le visszamenőleg idősorban a tárgyévben már  beadott bevallásokat, és válasszák azt az összeget, ami az adott bevallásban benyújtva szerepelt (hogy a program a korábbi kerekítéseket is figyelembe tudja venni). A program a kerekítések adatait az áfa listán az utolsó összesítő lap bal oldalán tájékoztatásul kiírja. A program nem kezeli a következő bevallásra átvitt, vissza nem igényelt összeget, azt kézzel kell kezelni, beírni a bevallásba. Olyan cégeknél, ahol előfordul a 2MFt áfa összeghatár feletti tételes bevallás és/vagy a mezőgazdasági tételes jelentés is, ott azt javasoljuk, hogy először futtassák le a normál áfa listát .XML készítéssel, ezután futtassák le az AFALE_05   áfa listát (2MFt-os átadás) (ha van),  majd végül futtassák le a saját listák/~MG_BE14 listát (ha van mg.- termény forgalom). Csak a legvégén importálják be az ABEV65.XML-t, ami így minden adatot tartalmazni fog.

 

-----------------------------2014 II.félév----------------------------------

2014.09.20 2.04 -as változat

 • Cikk kategóriák törzsében a kategória megnevezés hossza 50 karakterre nőtt

 

2014.10.28.20 2.05 -ös változat

 • Új beállítási lehetőség: ELOZO_EV_FOR X     Ha beállítják, akkor új szállítói rendelés tételsorsor felvitelekor a cikk kiválasztása után a program a jobb felső sarokban kiírja, hogy az adott cikkből mennyi fogyott az előző évben ugyanezen hónap alatt, és az utána következő hónap alatt.
 • A programban lehetőség nyílik 'csomagok' (több kölönböző cikkből álló értékesítési egység) kezelésére úgy, hogy a valódi raktárakban a csomagot kezeljük (vételezzük be, adjuk el), de egy másik beállítható (jellemzően idegenáru) raktárban a program a rész (a csomagot alkotó) cikkek virtuális készletét is vezeti. Előtte a beépülési darabjegyzék (recept) törzsbe az összetételt fel kell vinni. Valódi raktárak: CSO_V_RAKTAR  ???,???,        Virtuális rész raktár: CSO_R_RAKTAR ??? A csomag cikkeknél a cikktörzsben az ADR kat. mezőbe C-t kell írni. A müködés/leltározás ellenőrzését segítő új saját lekérdezés: ~CSOMAGE.FRX
 • Különböző hibajavítások (al-ablakok kezelésének javítása, régi adatok törlésénak javítása)
 • A Tételes készletforgalom ablakba új oszlopként bekerült a készlet (bevét vagy kiadás) tételsor 'Szöveg' mezőjének első 50 karaktere (kereshetően).

 

 

Egyéb információk

E-mail címünk:   mail@eurosoft.hu

Webcímünk:      www.eurosoft.hu       

A programfrissítések letöltéséhez szükséges jelszót kérésre megküldjük e-mailben vagy telefonon       

FIGYELEM!!! Telefax számunk:  (06) 1  397-6611   MEGSZŰNT!!!

Ügyfélszolgálati számaink (munkanapokon 9h-16h, pénteken 9h-15h):

(06) 20 9 341 315    Pohl András

(06) 20 4 338 869    Gáspár Zsolt

Levelezési címünk: 1029 Budapest Tátra u. 2.

Kérjük annak szíves tudomásulvételét, hogy cégünk programfejlesztő munkatársakkal való bővítéséig egyedi kérések alapján történő programfejlesztésre csak igen korlátozott mértékben tudunk vállalkozni.

 

Szolgáltatási áraink

 

Konzultációval, szaktanácsadással a jövőben is állunk rendelkezésükre. Jelenleg érvényes szolgáltatási áraink  2014. január 1-től (az árak az áfát nem tartalmazzák):

- Konzultáció, a PROFIT szoftver telepítése régi/további gépekre, nyomtatók illesztése, a programfrissítés általunk történő feltelepítése, további betanítás, új adatbázisok, adatalkönyvtárak létrehozása, egyedi számlaformátum igazítás, konzultáció az új fejlesztések használatával kapcsolatban, a program továbbfejlesztési lehetőségeinek megbeszélése vagy hibaelhárítás óradíja (minimum egy óra, utána megkezdett félóránként):

- Kedvezményes óradíj: követési szerződéses partnereink részére, akiknek nincs a szolgáltatás igénybe vételének időpontjában díj, vagy egyéb számlatartozásuk:                         9400,- Ft

- Normál óradíj:                        12900,- Ft

- Kiszállási díjak:           Budapesti kiszállás:   9400,- Ft / alkalom

                                          Budapesten kívül:     9400,- Ft / alkalom + 94 Ft/km (a visszaút is fizetendő)

 

Jelenleg érvényes áraink:

 

A PROFIT program jelenleg érvényes árait megtalálják weblapunkon (www.eurosoft.hu).

Olyan partnereink részére akikkel nincs érvényes követési szerződésünk, az egyszeri programfrissítés a mindenkori árlistánk szerinti vásárlási ár 30%-a.

A PROFIT program további változásairól 2015. július elején újabb hírlevélben értesítjük Önöket.

 

Kelt: Budapest, 2014 december 27.

 

                                                                          Tisztelettel:                               Pohl András ügyv.ig